Informacje

Ragdoll Szczecin

DLACZEGO PRZED UKOŃCZENIEM 12 TYGODNI ŻYCIA KOCIĘTA NIE SĄ GOTOWE DO OPUSZCZENIA SWEGO DOMU RODZINNEGO?

Żywy organizm przez całe swoje życie narażony jest na chorobotwórcze działanie drobnoustrojów oraz różnego rodzaju infekcje. W celu obrony przed tymi zagrożeniami organizm wytworzył wiele mechanizmów obronnych, które są uruchamiane w różnych okresach swego życia. Za tę ochronę organizmu odpowiedzialny jest układ immunologiczny organizmu. 

Układ immunologiczny, układ odpornościowy organizmu to zbiór mechanizmów wewnątrz organizmu, mających na celu jego ochronę przed chorobami, poprzez identyfikację i likwidowanie patogenów i komórek nowotworowych. Mechanizmy te wykrywają różnorakie odmiany czynników chorobotwórczych, od wirusów po robaki pasożytnicze. Wykrywanie patogenów jest skomplikowane, ponieważ dzięki ewolucji patogeny te przystosowują się między innymi poprzez zmienianie metod działania. Układ odpornościowy organizmu posługuje się przeciwciałami, czyli białkami produkowanymi przez komórki plazmatyczne organizmu. 

Ze względu na nieprzepuszczalną dla przeciwciał budowę łożyska matki rodzące się kocięta są pozbawione tych białek. Siara kotki jest głównym i wystarczającym źródłem przeciwciał, które chronią młode koteczki przed infekcjami. Tak więc, w pierwszych dniach życia to przeciwciała matczyne wiążąc się z różnymi patogenami chronią kocięta przed chorobami. Przeciwciała są najważniejszymi białkami wchodzącymi w skład siary a następnie mleka, dlatego kocięta powinny być karmione mlekiem matki dopóki dopóty w mleku są przeciwciała (do 4 tygodnia życia). Każdego dnia w mleku karmiącej kotki jest coraz mniej przeciwciał, ale też z każdym dniem kocięta są coraz silniejsze. Ich limfocyty w 8 tygodniu życia rozpoznają różne cząsteczki na powierzchni mikroorganizmów (antygeny czyli substancje obce organizmowi, które wnikają do organizmu) i przeciw nim produkują swoje własne przeciwciała. Z tego względu od 8 tygodnia życia podaje się szczepionki czyli uodparnia się kocięta. 

W szczepionkach są zabite mikroorganizmy (powodujące znane choroby naszych kotów jak np. wirusowe zapalenie nosa i tchawicy, kalciwirozę, panleukopenię, białaczkę czy chlamydiozę, ale ich obecność w organizmie kotka mobilizuje jego układ odpornościowy do produkcji przeciwciał skierowanych przeciw tym patogenom i w ten sposób organizm staje się zabezpieczonym przed zakażeniem tymi zarazkami. Przeciwko antygenom tych mikroorganizmów limfocyty kociąt wytwarzają swoiste przeciwciała. Ażeby odporność była na odpowiednio wysokim poziomie powtórnie podaje się tę samą szczepionkę w 3-4 tygodnie po pierwszym szczepieniu jako tzw. dawkę przypominającą. 

A więc po zaszczepieniu kociąt po raz pierwszy w wieku 8 tygodni i po zastosowaniu dawki przypominającej w wieku 11-12 tygodni życia nasze kocięta są bezpieczne i mogą opuścić swój dom rodzinny, bowiem wtedy układ immunologiczny/odpornościowy naszych kociąt będzie je bronił przed infekcjami.